Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Für die deutschen Mietbedingungen klicken Sie hier
For the English rental conditions click here

Op het huren van  fietsen (inclusief (E-)bakfietsen), zijn de huurvoorwaarden Fietsbedrijven (versie juli-2017) klik hier, en voor de (elektrisch) gemotoriseerde (E-) scooters/brommers en Speed Pedelecs de huurvoorwaarden gemotoriseerde tweewielerbedrijven (versie april 2018) klik hier, van toepassing zoals opgesteld door de BOVAG alsmede de toegevoegde voorwaarden van de verhuurder. De volledige versies zijn hier beschikbaar, en worden op verzoek verstrekt.

De volgende afwijkende bepalingen gelden: 

 • Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
 • Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • Artikel 9 – lid 6: Huuritem mag het eiland Texel niet verlaten;
 • Artikel 14 – lid 3 & 6: Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

De volgende afwijkende bepalingen gelden voor de huur van een (E-) scooter/brommer en Speed-pedelec: 

 • Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
 • Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • Artikel 9 – lid 2: Het is niet toegestaan enige verandering aan de E-scooter/Speed-Pedelec of aan het gehuurde aan te brengen. 
 • Artikel 9 – lid 4: Huuritem mag het eiland Texel niet verlaten;

Samenvatting van de belangrijkste BOVAG voorwaarden en toegevoegde voorwaarden:

 • Het eigen risico bedraagt maximaal € 150,- per fiets, € 300,- per elektrische fiets en €500 Per E-scooter/Speed-Pedelec, mits de huurvoorwaarden in acht zijn genomen (12.1). 
 • De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder);
 • Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie;
 • Het gehuurde mag het eiland Texel niet verlaten;
 • Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet opvolgen van deze huurvoorwaarden, de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen;
 • Het gehuurde dient bij het filiaal waar het gehuurd is ingeleverd te worden;
 • De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen;
 • De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets/E-scooter/Speed-Pedelec:
  • De fiets/E-scooter/Speed-Pedelec dient op slot gezet te worden;
  • De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets/E-scooter/Speed-Pedelec
  • De accu dient volgens de betreffende instructies opgeladen te worden;
  • De huurder dient bagage correct te bevestigen;
  • De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets/E-scooter/Speed-Pedelec niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat of bevoegd is;
 • E-scooters/brommers kunnen alleen door personen boven de 16 jaar gehuurd en bestuurd worden en:
  • De bestuurder dient zijn brommer- of auto/motorrijbewijs aan de verhuurder te tonen;
  • De verhuurder zal het rijbewijsnummer noteren bij het verhuurnummer wat dan ook alleen door die bevoegde bestuurder bestuurd mag worden;  
  • De  bestuurder dient zich aan de wettelijk geldende verkeersregels en de geldende  Fietsen op Texel gemotoriseerde tweewieler Algemene verhuurvoorwaarden te houden; 
 • Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen en paden. 
  • (De fiets/E-scooter/Speed-Pedelec mogen dus ook NIET op het strand komen);
 • Het is niet toegestaan enige verandering   aan de fiets/E-scooter/Speed-Pedelec of aan het gehuurde aan te brengen;  Het zelf bevestigen van een eigen fietskar aan de gehuurde fiets of omgekeerd het bevestigen van een gehuurde fietskar aan een eigen fiets is niet toegestaan;
 • Het is verboden personen achterop een bagagedrager mee te nemen (behoudens in van verhuurder gehuurde kinderzitjes);
 • De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder;
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;
 • Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

–  bij annulering tot de 30e dag voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 10% van de huursom;

–  bij annulering vanaf de 30e dag tot de 7e dag voor de dag van verhuur:30% van de huursom;

–  bij annulering vanaf de 7e dag tot de 3e dag voor de dag van verhuur:50% van de huursom;

–  bij annulering vanaf de 3e dag tot 1 dag voor de dag van verhuur: 90%van de huursom; 

–  bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Tijd om Texel te
ontdekken op de fiets!